Çevre Politikası

Mode Tekstil olarak

  • Üretim faaliyetlerimizi, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile uyumlu olarak yönetip geliştirmeyi,
  • Çevre ile ilgili tüm mevzuatları ve yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi,
  • Tüm faaliyetlerini ilgili mevzuat ve yasal şartlara uygun olarak yürütmeyi
  • Üretimin her aşamasında enerji, emek ve zaman israfını önlemeye çalışmayı,
  • Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı,

  • Çalışanlarımızda çevre bilincini oluşturarak, bireysel sorumluluk kazandırmak için  eğitimler vermeyi,

 

temel kalite ve Çevre Politikası olarak beyan ve taahhüt ediyoruz.